Ważne!!!

W związku z zaistniałą sytuacją, informuję, iż od poniedziałku 26 października 2020 r. zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile będą odbywały się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Obecność na zajęciach jest sprawdzana tak jak na zajęciach stacjonarnych. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć praktycznych realizowanych w zakładach pracy, zostaną przekazane w najbliższym czasie za pośrednictwem e-dziennika.
Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz o zachowaniu dystansu społecznego.
Dyrekcja ZSG w Pile